Blog o chwilówkach online

Przyszłość firm pożyczkowych pod znakiem zapytania

Wspomniany projekt nowelizujący przepisy dotyczy również prawa karnego, jednak największe kontrowersje wzbudziły propozycje nowych limitów kosztów pozaodsetkowych. Warto przypomnieć, iż to właśnie te koszty stanowią często 100% kosztów pożyczki.

W rządowej propozycji która pojawiła się 9 grudnia 2016 roku zaproponowano obniżenie limitów z obecnie obowiązujących (od 11 marca 2016) 25% + 30% rocznie do 10% + 10% rocznie. Wiele stron wskazuje iż taka zmiana może zlikwidować legalny rynek z racji braku opłacalności. Nie zapadły jednak na razie żadne finalne decyzje - obecnie jest oczekiwanie wnioskodawcy na odniesienie się do zgłoszonych uwag.